Οικολογική Συνείδηση

Η κοινωνική περιβαλλοντική συνείδηση και η επιβάρυνση του πλανήτη μας με βλαβερές ουσίες μας υπαγορεύουν το σεβασμό του περιβάλλοντος και την μείωση της ενέργειας και των φυσικών πόρων που σπαταλούνται. Η σοβαρότητα του προβλήματος μας υπενθυμίζει το πόσο σημαντικό είναι στις μέρες μας να μην επιβαρύνουμε το φυσικό μας περιβάλλον με ουσίες και κατάλοιπα τα οποία δρουν προσθετικά και συμβάλλουν στην γενικότερη μόλυνση του περιβάλλοντός μας.

Μια από τις βασικότερες αρχές που διέπουν την WoodCreations είναι η προστασία του περιβάλλοντος χρησιμοποιώντας οικολογικές πρώτες ύλες καθώς και βαφές φιλικές προς το περιβάλλον. Χρησιμοποιώντας το ξύλο ως πρώτη ύλη για την κατασκευή κουφωμάτων αποφεύγεται σε μεγάλο βαθμό η περιβαλλοντική επιβάρυνση:

  • Ανήκει στους ανανεώσιμους πόρους και με δεδομένη την κατάλληλη και σωστή διαχείριση του δεν δημιουργεί κανένα απολύτως πρόβλημα στο περιβάλλον από το οποίο προέρχεται
  • Χρειάζεται ελάχιστη επεξεργασία για την κατασκευή κουφωμάτων σε αντίθεση με συνθετικά υλικά όπως το PVC στα οποία ξοδεύεται αρκετή ενέργεια μόνο για την παραγωγή της πρώτης ύλης

Τα προϊόντα που δημιουργούνται από ξύλο δεν είναι μόνο καλαίσθητα και φιλικά προς το περιβάλλον αλλά έχει αποδειχτεί η αντοχή τους ακόμη και στις αντίξοες συνθήκες που επικρατούν συνήθως στα νησιά.

oikologia